70gsm çal reňkli polipropilen spunbond dokalmadyk matalar, mebel örtügini ulanmak üçin halta ýasamak üçin diwan matras materialy

70gsm çal reňkli polipropilen spunbond dokalmadyk matalar, mebel örtügini ulanmak üçin halta ýasamak üçin diwan matras materialy

Gysga düşündiriş:

Mebel örtügi üçin 70gsm çal reňkli dokalmadyk polipropilen matalar ulanylýar.

Dürli amaly ýerine ýetirip biler, mebel üçin mata, mebel üçin matalar, sumka üçin asma matalar, düşekler üçin dokalan matalar, dokalan eşikler, ECO BAG FABRIC.

Önümiň ady: dokalan polipropilen, sumka üçin asma mata, MATTRESS FABRIK, ýanmaýan mata, Dokalan däl birleşdirilen mata, egriji mata, bir gezek ulanylýan pp dokalan mata, TNT dokalmadyk mata

 

Dokalmadyk matalarymyz dürli reňklerde bar. Specörite ululyklar, gram, ini, rulonyň uzynlygy, kagyz turbasy, paket aýratynlaşdyrylyp bilner. Geliň, ygtybarly dokalmadyk üpjün edijiňiz bolalyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

70gsm çal reňkli polipropilen spunbond dokalan mata materialy pp

Aýratynlyk

Haryt PP Spunbond dokalmadyk mata
Material Polipropilen Tehnologiýa Spunbond
Gatlak 1 gatlak HS kody: 560312
Nook SF220830 / 03
Galyňlyk 70gsm
Ini 160 sm
Rulonyň uzynlygy 200 metr
Bellik Custöriteleşdirilen
Kagyz turbasy 1.5 / 3inç
Aýratynlyk suw geçirmeýän, dem alýan, biodegrirlenip bilýän, daşky gurşaw, ýyrtylmaga garşy,
0A4A0251

70gsm çal reňkli polipropilen spunbond dokalan mata materialy pp dokalmadyk rulolar, mebel üçin divan matras materialysumka ýasamak

 

Henghua Nonwoven 2004-nji ýylda esaslandyryldy. PP Spunbond Nonwoven Range-de 18+ ýyllyk tejribe bilen.

biz Hytaýda egrilen dokalmaýan dokma önümleriniň ygtybarly zawodlaryndan biri, Fuzhou şäherinde ýerleşdik,

Hytaýyň Fujian welaýaty, Çangle halkara howa menziliniň golaýynda.Islän wagtyňyz bize baryp görmäge hoş geldiňiz.

Koprak oka

 

Maglumatalada etmek:

Reňk: 200+ reňk islege bagly;Custöriteleşdirilen reňk bar;

Gram aralygy: 10-250gsm

Giňligi: 15-260 sm

Rulonyň uzynlygy: 100-5000 metr düzüldi

Marka: müşderiniň markasy bar

 

· MOQ: ak / gara - 500kg;Beýleki reňk: her reňk 1000 kg

· Haryt ibermäge taýyn: MOQ çäksiz 1 rulonly eltip bermek

· Gurluş wagty: 7-12 gün

Bahanyň möhleti: FOB, CNF, CIF

· Töleg: T / T ýa-da L / C.

· Iberiş porty: Fuzhou porty, Sýamen porty

· Bahanyň aralygy: 1,2-1,75usd / kg

 

Dokalan ýükleme kuwwaty

Köp ýagdaýlarda ýükleri müşderilere deňiz eltýän konteýner arkaly iberýäris.

40HC ýük 11.5-15 tonna

20GP ýük 3-6 tonna

Adingükleme kuwwatyny sanamak we resmi sargyt goýulmazdan ozal sargyt mukdary barada müşderilere maslahat bermek isleýäris.

fotobank (1)
FQA

Q1: A.Zawodmy?

Dokalmadyk matalar meýdançasynda 18 ýyllyk tejribämiz bolan zawod.

 

Q2: Esasy önümleriňiz näme?

PP Dokalmadyk mata.

 

3-nji sorag: Bäsdeşlik bahasyny nädip alyp bilerin?

Gram, ini, reňki, her rulonyň uzynlygy / jemi mukdary, ulanylyşy we UV garşylygy, suw geçirmeýän we ş.m. ýaly aýratynlyklara aýratyn zerurlyk bar bolsa, bize mümkin boldugyça jikme-jiklik beriň, size ýokary hilli zawod bahasyny hödürlemegi wada berýäris .

Q4: Nusga we sargyt gowşuryş wagty?

Sargyt wagty 2-3 gün.

Umumy sargyt: Öňünden tölenenden 7-12 gün soň.

 

Q5: Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

Önümlerimiziň hilini barlamak üçin size nusgalar taýýarlap bileris.Mysal mugt, ýöne gyssagly töleg tölemeli.

 

Q6:Haýsy tölegi kabul edip bilersiňiz?

Adatça T / T termini ýa-da L / C termini boýunça işläp bileris.

 

Q7: Näme edýärHenghuamatalar gowumy?

a.Zawod göni: Işiňiz üçin iň girdejili bahany hödürläň.

b.Hil gözegçiligi: Çig mal barlanylandan soň, her ädimde hatara gözegçilik etmek, umumy gözden geçirmek we gaplamazdan ozal düzediş, üçünji tarapyň barlagy kabul ederliklidir.Halkara standart hökmünde berk hil gözegçiligi.

5. 公司 背景墙 _ 副本

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Dokalan däl matalary ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär

  Torbalar üçin dokalmadyk

  Torbalar üçin dokalmadyk

  Mebel üçin dokalmadyk

  Mebel üçin dokalmadyk

  Lukmançylyk üçin dokalmadyk

  Lukmançylyk üçin dokalmadyk

  Öý dokma önümleri üçin dokalmadyk

  Öý dokma önümleri üçin dokalmadyk

  Nokat nagşy bilen dokalmadyk

  Nokat nagşy bilen dokalmadyk

  -->