Ak PP dokalan däl dokalan matalar rulon pp pyrlanmadyk mata tnt dokalan mata pp 10-250gsm

Ak PP dokalan däl dokalan matalar rulon pp pyrlanmadyk mata tnt dokalan mata pp 10-250gsm

Gysga düşündiriş:

Egin-eşik sumkasynda polipropileno tela mata ulanyldy.

Galyňlygy, ini, rulonyň uzynlygy we bukjasy düzülip bilner.

Önümiň ady: dokalan däl polipropilen, sumka üçin asma mata, MATTRESS FABRIK, ýanmaýan mata, Dokalan däl birleşdirilen mata, BOND FABRIC, bir gezek ulanylýan pp dokalan mata.

Dokalmadyk matalarymyz dürli reňklerde bar. Specörite ululyklar, gram, ini, rulonyň uzynlygy, kagyz turbasy, paket aýratynlaşdyrylyp bilner. Geliň, ygtybarly dokalmadyk üpjün edijiňiz bolalyň.-mx


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polipropilen egriji dokalmadyk mata

HENGUA NONWOWEN tarapyndan üpjün edildi

Polipropilen egriji dokalmadyk mata

Henghua Nonwoven 2004-nji ýylda esaslandyryldy. PP Spunbond Field-de 18+ ýyllyk tejribesi bilen, Hytaýda dokalmadyk dokalmadyk önümçilik zawodlarynyň biri, meniň zawodym Fuzhou şäherindäki iň ulusy.

Koprak oka

dokalan däl matadan

Aýratynlyk

Haryt PP Spunbond dokalmadyk mata
Material Polipropilen Tehnologiýa Spunbond
Gatlak 1 gatlak HS kody: 560313
Nook MA10010M6 / W.
Galyňlyk 100gsm
Ini 2.4 metr
Rulonyň uzynlygy 300 metr
Reňk Ak
Kagyz turbasy 3inç
Diametri 44 sm
Aýratynlyk suw geçirmeýän, dem alýan, biodegrirlenip bilýän, daşky gurşaw, ýyrtylmaga garşy,
Hytaý mata öndürijisi
dokalan däl matadan

Sizi gyzyklandyrýan maglumatlar:

 • Reňk: 200+ reňk islege bagly;Custöriteleşdirilen reňk bar;
 • Gram aralygy: 10-250gsm
 • Giňligi: 15-260 sm
 • Rulonyň uzynlygy: 100-8000 metr düzüldi
 • Marka: müşderiniň markasy bar

 

 • · MOQ: ak / gara - 500kg;Beýleki reňk: her reňk 1000 kg
 • · Haryt ibermäge taýyn: MOQ çäksiz 1 rulonly eltip bermek
 • · Gurluş wagty: 9-15 gün
 • · Töleg: T / T ýa-da L / C.
 • · Iberiş porty: Fuzhou porty, Sýamen porty
 • · Bahalaryň aralygy: 1.98-2.15usd / kg

 

Dokalan ýükleme kuwwaty

Köp ýagdaýlarda ýükleri müşderilere deňiz eltýän konteýner arkaly iberýäris.

40HC ýük 11.5-15 tonna

20GP ýük 3-6 tonna

Adingükleme kuwwatyny sanamak we resmi sargyt goýulmazdan ozal sargyt mukdary barada müşderilere maslahat bermek isleýäris.

 

PP Örülen dokalmadyk matanyň aýratynlyklary:

 • Matamyz bakteriýalaryň, kömelekleriň we galyndylaryň ösmegini çäklendirýär
 • Ekologiýa taýdan arassa, ýyrtyjy güýç we ajaýyp çeýeligi käbir esasy häsiýetlerdir
 • Reňk, nagyş we ululyk parametrlerinde düzülip bilner
 • Gowy güýç we uzalma
 • Softumşak duýgy
 • Gaýtadan ulanylýan
 • Ameangyn saklaýjy
 • Anti-bakteriýa
 • Çykdajyly
 • Lighteňil agram
 • Howanyň geçirijiligi
 • Zyýansyz

 

Tehniki yzarlamalar we üznüksiz gözlegler bilen ajaýyp assortimenti öndürip bilerisPP Spunbond dokalmadyk mata.Bu matalar, PP-den gözegçilik ediji guramalar tarapyndan kesgitlenen ülňülere laýyklykda çeper gaýtadan işleýän desgamyzda öndürildi.BiziňkiPP Spunbond dokalmadyk mataSöwda haltalary, mebel örtügi / biri-biri bilen baglanyşyk, aýakgap materiallary, örtük, kostýumlar, ýüz maskalary we kapotlar ýaly lukmançylyk bir gezeklik dizaýny üçin amatly.Mundan başga-da, daşaýyş wagtynda zeper ýetmezligi üçin bu matalary ýokary hilli gaplamalarda hödürleýäris.

Hyzmatlar

PP Spunbond Mata-da iň gowy üpjün ediji

a.24 sagat onlaýn we çalt jogap beriň.
b.Hil barlamak üçin mugt nusgalary hödürläň
c.Çeýeligi tölemek möhleti
d.Iň çalt eltiş wagtyny üpjün etmek üçin uly önümçilik kuwwaty

Sizden eşitmek isleýäris.

Email: manager@henghuanonwoven.com

Dokalmadyk çözgütleri aňsatlaşdyralyň


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Dokalan däl matalary ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär

  Torbalar üçin dokalmadyk

  Torbalar üçin dokalmadyk

  Mebel üçin dokalmadyk

  Mebel üçin dokalmadyk

  Lukmançylyk üçin dokalmadyk

  Lukmançylyk üçin dokalmadyk

  Öý dokma önümleri üçin dokalmadyk

  Öý dokma önümleri üçin dokalmadyk

  Nokat nagşy bilen dokalmadyk

  Nokat nagşy bilen dokalmadyk

  -->